Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Tjenester

Lysaker Elektriske AS foretar service, feilsøking og vedlikehold av elektrisk utstyr.

Vi har en bred kompetanse innen området. Vi hendvender oss til private og bedrifter.

Rehabilitering: Lysaker Elektriske AS har kompetanse innen rehabilitering. Vi tar gjerne en sjekk på ditt elektriske anlegg med henblikk på sikkerhet og å spare strøm. Vi installerer jordfeilbrytere og natt senking av ditt el-anlegg.


Sikringsskap: Det anbefales å utføre en sjekk minimum hvert 10 år. Husk at du selv har ansvaret for at ditt elektriske anlegg er forskriftsmesig stand.


El sikkerhet: Sikkerheten er viktig ikke minst for deg og dine. Det er ditt ansvar å holde det elektriske anlegg i orden. Vi kan hjelpe deg med å sjekke at alt er gjort foreskriftsmessig.


Andre tjenester: Har du fått et avviksskjema fra Hafslund må ut utbedre de påpekte punktene så hurtig som mulig. Vi sørger for utbedringer og rapportering til Hafslund.