Lysaker Elektriske AS foretar service, feilsøking og vedlikehold av elektrisk utstyr. 

Vi har en bred kompetanse innen området. Vi hendvender oss til private og bedrifter.

Rehabilitering: Lysaker Elektriske AS har kompetanse innen rehabilitering. Vi tar gjerne en sjekk på ditt elektriske anlegg med henblikk på sikkerhet og å spare strøm. Vi installerer jordfeilbrytere og natt senking av ditt el-anlegg.


Sikringsskap: Det anbefales å utføre en sjekk minimum hvert 10 år. Husk at du selv har ansvaret for at ditt elektriske anlegg er forskriftsmesig stand.


El sikkerhet: Sikkerheten er viktig ikke minst for deg og dine. Det er ditt ansvar å holde det elektriske anlegg i orden. Vi kan hjelpe deg med å sjekke at alt er gjort foreskriftsmessig.


Andre tjenester: Har du fått et avviksskjema fra Hafslund må ut utbedre de påpekte punktene så hurtig som mulig. Vi sørger for utbedringer og rapportering til Hafslund.

 


Kontakt oss

Kontakt oss

Lysaker Elektriske AS     /     Lilleakerveien 48     /     0284 Oslo     /     org.nr 914067472

Utviklet av Imaker as